Prijs van de appartementen en maandlasten van Voormekaar

De woonvereniging  Voormekaar is eigenaar van de appartementen;  leden betalen voor hun appartement de taxatieprijs. Er zijn geen huurappartementen.

Wij  betalen maandelijks een bedrag van  450 euro (in 2017). Dit zijn geen ‘servicekosten’, we betalen een aantal dingen centraal die bij eigen huisbezit zelf betaald worden.

De 450 euro is opgebouwd uit de volgende componenten: Aan energiekosten (gas, electra en water) voor het eigen appartement én voor de algemene ruimten, betalen we € 155,- voorschot per maand. In januari is er een afrekening waarbij het energiegebruik van de appartementen berekend wordt en na rato wordt verrekend. Het kan zijn dat er iets bij moet, maar ook dat er geld terugkomt. Met het voorschot van € 155,- zitten we dicht in de buurt van de werkelijke kosten.  We sparen per maand € 125,- per appartement voor groot onderhoud. We hebben een 10-jarenplan voor onderhoud en komen met dit bedrag uit. Er resteert dan € 170,- per appartement per maand waarvan we  onderhoud, onderhoudscontracten van verwarming en lift, WOZ en waterschapsbelasting, opstal- en andere verzekeringen (brand, rechtsbijstand, WA), administratie, glazenwasser, kosten tuin en sedumdak, contributies, huishoudelijke benodigdheden en andere algemene kosten betalen.

Uit deze maandelijkse bijdrage kunnen we dit  betalen, als we een  klein bedrag overhouden gaat dat naar de algemene kas.

Advertenties